Lier

Generell statistikk

27.4K

Innb.

91

Bef. vekst

29.5K

2030

32.7K

2050

6.1K

Hus

2.2K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

9.9%

Bor trangt

528.5K

Avg

444.1K

Median

Bruttoinntekt

901.2K

Avg

165.6K

Median

Gjeld

Barnehager

1.5K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

70.8%

Oppfyller

16.7%

Oppfyller med dispensasjon

12.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.5%

Lærer

17.4%

Barn og ungdom

30.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

95M NOK

Beløp

209

Antall

Tinglyst pant i bolig

110.4B NOK

2022

40.3B

2023

-63.4%

Eiendomspris

5.6M NOK

2022 Avg

5.6M NOK

2022 Median

5.6M NOK

2023 Avg

5.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

56.8K NOK / m²

2022 Avg

51.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4967.7M m² 63.5K m²
4261.7K m² 0 m²
38688.5K m² 27 m²
331.8M m² 7.7K m²
270 m² 1.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
3524.4K m² 4.4K m²
261.4M m² 392 m²
2532.7K m² 88 m²
2431.2K m² 461 m²
2327.8K m² 55 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:392
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.8K
    2. i prosent:6.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:279 m²

284 Prosjekter

Selskaper

11.1K

Totalt

150

Under avvikling

14

Under tvangsavvikling

53

Åpnet konkurs