LIER

Generell statistikk

28.5K

Innb.

-19

Bef. vekst

30.3K

2030

34.1K

2050

6.1K

Hus

2.3K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

8.6%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.5K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

62.5%

Oppfyller

25%

Oppfyller med dispensasjon

12.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.6%

Lærer

15%

Barn og ungdom

34.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

95M NOK

Beløp

209

Antall

Tinglyst pant i bolig

110.4B NOK

2022

40.3B

2023

-63.4%

Eiendomspris

5.6M NOK

2022 Gj. snitt

5.6M NOK

2022 Median

5.6M NOK

2023 Gj. snitt

5.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

56.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

51.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4987.7M m² 63.8K m²
4261.7K m² 0 m²
38688.5K m² 27 m²
331.8M m² 7.7K m²
331.8M m² 7.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
3524.4K m² 4.4K m²
261.4M m² 392 m²
2431.5K m² 88 m²
2431.2K m² 461 m²
2327.8K m² 55 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:384
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.8K
    2. i prosent:6.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:120 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:54 m²

344 Prosjekter

Selskaper

9.9K

Totalt

41

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

31

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den