Levanger

Generell statistikk

20.1K

Innb.

35

Bef. vekst

20.9K

2030

22K

2050

6.2K

Hus

1.4K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

7.4%

Bor trangt

448.9K

Avg

407.9K

Median

Bruttoinntekt

813.2K

Avg

182.2K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

49.2%

Lærer

22.6%

Barn og ungdom

21.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

23

Antall

Utleggstrekk

29.6M NOK

Beløp

299

Antall

Tinglyst pant i bolig

25.2B NOK

2022

23.4B

2023

-7%

Eiendomspris

2.6M NOK

2022 Avg

2.3M NOK

2022 Median

2.7M NOK

2023 Avg

2.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

24.8K NOK / m²

2022 Avg

24.4K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
72819.3M m² 192.8K m²
116134.3K m² 24.8K m²
691.6M m² 3.4K m²
310 m² 2.2K m²
2583.5K m² 34.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
72255.7K m² 14K m²
71254.5K m² 13.7K m²
38599.7K m² 5.8K m²
221M m² 2.7K m²
14981.2K m² 420.7 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:11.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:238.8 m²

151 Prosjekter

Selskaper

7K

Totalt

84

Under avvikling

10

Under tvangsavvikling

28

Åpnet konkurs