LEVANGER

Generell statistikk

20.6K

Innb.

60

Bef. vekst

20.4K

2030

21.1K

2050

6.2K

Hus

1.5K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6.5%

Bor trangt

507.6K

Gj. snitt

452.8K

Median

Bruttoinntekt

912.3K

Gj. snitt

251K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.5%

Lærer

22.4%

Barn og ungdom

20.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

23

Antall

Utleggstrekk

29.6M NOK

Beløp

299

Antall

Tinglyst pant i bolig

25.2B NOK

2022

23.4B

2023

-7%

Eiendomspris

2.6M NOK

2022 Gj. snitt

2.3M NOK

2022 Median

2.7M NOK

2023 Gj. snitt

2.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

24.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

24.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
72319.3M m² 187K m²
116134.3K m² 24.7K m²
701.6M m² 3.5K m²
310 m² 2.2K m²
2583.5K m² 34.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
72255.7K m² 14K m²
71254.5K m² 13.7K m²
38599.7K m² 5.8K m²
211M m² 2.7K m²
14100.6K m² 2.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:11.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:206 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:32 m²

181 Prosjekter

Selskaper

7.3K

Totalt

94

Under avvikling

11

Under tvangsavvikling

34

Åpnet konkurs