LEBESBY

Generell statistikk

1.2K

Innb.

3

Bef. vekst

1.2K

2030

1.3K

2050

538

Hus

29

Leil.

1.9 mennesker

Innb/Husst

8.2%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

41

Barn

4.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

19.2%

Lærer

38.5%

Barn og ungdom

38.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

9.6M NOK

Beløp

72

Antall

Tinglyst pant i bolig

5.3B NOK

2022

346.8M

2023

-93.5%

Eiendomspris

1.3M NOK

2022 Gj. snitt

1.2M NOK

2022 Median

832.2K NOK

2023 Gj. snitt

325K NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

11.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

6.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
152509K m² 30K m²
1113.4B m² 12K m²
1422.6K m² 7.5K m²
1393.1K m² 22.5K m²
10964.7K m² 1.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1187K m² 587 m²
10492K m² 158 m²
10275.2K m² 260 m²
10932.1K m² 502 m²
10932.1K m² 502 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:516
    1. Eier to eller flere eiendommer:547
    2. i prosent:45%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:141 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:32.5 m²

18 Prosjekter

Selskaper

711

Totalt

5

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den