LARVIK

Generell statistikk

48.7K

Innb.

115

Bef. vekst

49.2K

2030

51.6K

2050

12.9K

Hus

3.5K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.2%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

2.1K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

83.8%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

16.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.5%

Lærer

23.6%

Barn og ungdom

26%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

13

Antall

Utleggstrekk

111.6M NOK

Beløp

621

Antall

Tinglyst pant i bolig

82.7B NOK

2022

144.7B

2023

74.9%

Eiendomspris

3.8M NOK

2022 Gj. snitt

3.5M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Gj. snitt

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.6K NOK / m²

2022 Gj. snitt

37.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
10119.4M m² 309.6K m²
346252.1M m² 4.8K m²
87208.6K m² 33.7K m²
87208.6K m² 33.7K m²
871.4M m² 614.3 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
41785K m² 2.4K m²
39327.8K m² 3.2K m²
312.3M m² 2.8K m²
26177K m² 3.5K m²
26333.7K m² 2.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.9K
    2. i prosent:10.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:132 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:42 m²

412 Prosjekter

Selskaper

16.9K

Totalt

54

Under avvikling

13

Under tvangsavvikling

42

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den