Larvik

Generell statistikk

47.8K

Innb.

188

Bef. vekst

48.2K

2030

50.2K

2050

12.8K

Hus

3.3K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.3%

Bor trangt

445.6K

Avg

385.9K

Median

Bruttoinntekt

766.4K

Avg

186.6K

Median

Gjeld

Barnehager

2.2K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

88.9%

Oppfyller

5.6%

Oppfyller med dispensasjon

5.6%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44%

Lærer

21.2%

Barn og ungdom

27.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

13

Antall

Utleggstrekk

111.6M NOK

Beløp

621

Antall

Tinglyst pant i bolig

82.7B NOK

2022

144.7B

2023

74.9%

Eiendomspris

3.8M NOK

2022 Avg

3.5M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Avg

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.6K NOK / m²

2022 Avg

37.4K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
10219.4M m² 311.7K m²
346252.1M m² 4.7K m²
88208.9K m² 33.7K m²
871.4M m² 614.3 m²
83235.4K m² 6.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
41785K m² 2.4K m²
40328.6K m² 3.2K m²
312.3M m² 2.8K m²
26334.1K m² 2.1K m²
26334.1K m² 2.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:5.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.9K
    2. i prosent:10.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:900.8 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:397 m²

286 Prosjekter

Selskaper

18.7K

Totalt

209

Under avvikling

29

Under tvangsavvikling

78

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Knut Viggo Frøysaa2023-08-07
Cato Hellesjø2023-04-26
Espen Halvorsen2023-04-17
Espen Halvorsen2023-04-12
John Gilbert Helgeland2023-04-11