KVITSØY

Generell statistikk

543

Innb.

-1

Bef. vekst

560

2030

631

2050

231

Hus

0

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

2.9%

Bor trangt

536.7K

Gj. snitt

483.5K

Median

Bruttoinntekt

790.2K

Gj. snitt

50K

Median

Gjeld

Barnehager

21

Barn

4.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

0%

Oppfyller

100%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

26.3%

Lærer

31.6%

Barn og ungdom

31.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

19.8K NOK

Beløp

3

Antall

Tinglyst pant i bolig

227M NOK

2022

285.5M

2023

25.8%

Eiendomspris

2.6M NOK

2022 Gj. snitt

2.6M NOK

2022 Median

2.7M NOK

2023 Gj. snitt

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

24.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

14.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
58484K m² 5.7K m²
1629.6K m² 713.3 m²
97.9K m² 747 m²
3108.7 m² 0 m²
34.4K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
92K m² 0 m²
8383.8K m² 534 m²
71.1M m² 350 m²
6453.6K m² 1.2K m²
5125.7K m² 907.1 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:152
    1. Eier to eller flere eiendommer:148
    2. i prosent:27.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:173.5 m²

19 Prosjekter

Selskaper

318

Totalt

2

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den