KVINESDAL

Generell statistikk

6.2K

Innb.

33

Bef. vekst

5.7K

2030

5.5K

2050

2.6K

Hus

142

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.8%

Bor trangt

492.9K

Gj. snitt

430.4K

Median

Bruttoinntekt

687.5K

Gj. snitt

96.8K

Median

Gjeld

Barnehager

279

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

71.4%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

28.6%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.8%

Lærer

40%

Barn og ungdom

9.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

3

Antall

Utleggstrekk

8.7M NOK

Beløp

117

Antall

Tinglyst pant i bolig

5B NOK

2022

3.6B

2023

-27.6%

Eiendomspris

1.9M NOK

2022 Gj. snitt

1.9M NOK

2022 Median

2.1M NOK

2023 Gj. snitt

2.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

23.6K NOK / m²

2022 Gj. snitt

22.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4045.5M m² 29.7K m²
1438.7M m² 91 m²
2768K m² 0 m²
274.2K m² 0 m²
19591.4K m² 32 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
16479.1K m² 959 m²
15894.5K m² 231 m²
131.6M m² 1.6K m²
133.2M m² 580.3 m²
131.1M m² 507 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:24.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

73 Prosjekter

Selskaper

2.7K

Totalt

32

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

13

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Cato Hellesjø2023-04-26
Sigbjørn Hersvik Netland2017-02-16