Kvam

Generell statistikk

8.5K

Innb.

13

Bef. vekst

8.2K

2030

8K

2050

3.2K

Hus

277

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

458.5K

Avg

397.9K

Median

Bruttoinntekt

678.6K

Avg

43.7K

Median

Gjeld

Barnehager

439

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

42.9%

Oppfyller

57.1%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

36%

Lærer

22.7%

Barn og ungdom

19.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

7.4M NOK

Beløp

135

Antall

Tinglyst pant i bolig

5B NOK

2022

5.6B

2023

11.7%

Eiendomspris

2.6M NOK

2022 Avg

2.4M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Avg

2.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

28.9K NOK / m²

2022 Avg

29.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4452.5M m² 58.1K m²
522.5M m² 6.4K m²
41136.7K m² 5.1K m²
2038.8K m² 60 m²
180 m² 2.1K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
70140K m² 3.5K m²
5178.6K m² 3.1K m²
42628.8K m² 4.3K m²
357.3K m² 3.8K m²
31132K m² 2.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:24%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:189.9 m²

12 Prosjekter

Selskaper

3.6K

Totalt

40

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

4

Åpnet konkurs