KVAM

Generell statistikk

8.5K

Innb.

-21

Bef. vekst

8.3K

2030

8K

2050

3.3K

Hus

309

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

6.7%

Bor trangt

516.7K

Avg

451.3K

Median

Bruttoinntekt

732.2K

Avg

48.6K

Median

Gjeld

Barnehager

430

Barn

5.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

42.9%

Oppfyller

57.1%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

36.4%

Lærer

18.8%

Barn og ungdom

23.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

7.4M NOK

Beløp

135

Antall

Tinglyst pant i bolig

5B NOK

2022

5.6B

2023

11.7%

Eiendomspris

2.6M NOK

2022 Avg

2.4M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Avg

2.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

28.9K NOK / m²

2022 Avg

29.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4452.5M m² 59.1K m²
522.5M m² 6.4K m²
42142.9K m² 5.1K m²
2038.8K m² 60 m²
180 m² 2.1K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
69139K m² 3.5K m²
5178.6K m² 3.1K m²
42628.8K m² 4.3K m²
357.3K m² 3.8K m²
32132K m² 2.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:23.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:184 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:10 m²

43 Prosjekter

Selskaper

3.7K

Totalt

44

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

7

Åpnet konkurs