KVÆFJORD

Generell statistikk

2.8K

Innb.

-8

Bef. vekst

2.9K

2030

3K

2050

1.2K

Hus

30

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.8%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

115

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

21.1%

Lærer

27%

Barn og ungdom

23.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

2.8M NOK

Beløp

64

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.6B NOK

2022

1.1B

2023

-29.7%

Eiendomspris

1.9M NOK

2022 Gj. snitt

1.9M NOK

2022 Median

2.1M NOK

2023 Gj. snitt

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

15.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

18.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1831M m² 20.5K m²
41224.2K m² 10K m²
851.6K m² 247 m²
811.7K m² 0 m²
78K m² 954 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
111.6M m² 798.4 m²
111.5M m² 3.3K m²
83.5M m² 403.7 m²
8952.3K m² 673 m²
86.7M m² 498.1 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:437
    1. Eier to eller flere eiendommer:542
    2. i prosent:19.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:170 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:3.5 m²

26 Prosjekter

Selskaper

838

Totalt

1

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den