KRISTIANSUND

Generell statistikk

24.4K

Innb.

72

Bef. vekst

24.1K

2030

24.2K

2050

4.8K

Hus

1.7K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

7.3%

Bor trangt

518.3K

Gj. snitt

441.9K

Median

Bruttoinntekt

859.2K

Gj. snitt

220.3K

Median

Gjeld

Barnehager

1K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

71.4%

Oppfyller

28.6%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.1%

Lærer

18.1%

Barn og ungdom

25.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

40

Antall

Utleggstrekk

53.6M NOK

Beløp

432

Antall

Tinglyst pant i bolig

42B NOK

2022

29.7B

2023

-29.2%

Eiendomspris

2.5M NOK

2022 Gj. snitt

2.4M NOK

2022 Median

2.7M NOK

2023 Gj. snitt

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

21.9K NOK / m²

2022 Gj. snitt

25.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
81017M m² 224.9K m²
6650.7K m² 83 m²
41144.6K m² 6.9K m²
410 m² 2.8K m²
3723.4K m² 13.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
96.4K m² 619 m²
96.4K m² 619 m²
9267.6K m² 357 m²
824K m² 798.2 m²
87.2K m² 349 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:524
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.9K
    2. i prosent:7.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:175 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:1 m²

209 Prosjekter

Selskaper

8.5K

Totalt

146

Under avvikling

20

Under tvangsavvikling

67

Åpnet konkurs