KRISTIANSAND

Generell statistikk

117K

Innb.

251

Bef. vekst

122.2K

2030

136.7K

2050

21.8K

Hus

14.5K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

8.9%

Bor trangt

508.9K

Gj. snitt

441.9K

Median

Bruttoinntekt

950.4K

Gj. snitt

213.2K

Median

Gjeld

Barnehager

5.8K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

95.3%

Oppfyller

4.7%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.6%

Lærer

27.8%

Barn og ungdom

18.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

22

Antall

Utleggstrekk

155.2M NOK

Beløp

966

Antall

Tinglyst pant i bolig

559.1B NOK

2022

284.2B

2023

-49.2%

Eiendomspris

3.8M NOK

2022 Gj. snitt

3.3M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Gj. snitt

3.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

36.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

40.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
264356.8M m² 951.7K m²
1861M m² 8.9K m²
16741.6K m² 20.4K m²
109520.3K m² 3.7K m²
870 m² 5.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
192785.9K m² 50.6K m²
11445.4K m² 15.4K m²
11445.4K m² 15.4K m²
50737.4K m² 6.2K m²
4857.7K m² 10.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:12.5K
    2. i prosent:10.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:200.3 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:26.3 m²

1184 Prosjekter

Selskaper

47K

Totalt

709

Under avvikling

67

Under tvangsavvikling

239

Åpnet konkurs