Kristiansand

Generell statistikk

113.4K

Innb.

906

Bef. vekst

120.1K

2030

132.2K

2050

21.2K

Hus

13.7K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

9.5%

Bor trangt

461.7K

Avg

406.7K

Median

Bruttoinntekt

921.5K

Avg

128.6K

Median

Gjeld

Barnehager

5.9K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

93.1%

Oppfyller

3.4%

Oppfyller med dispensasjon

3.4%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.1%

Lærer

25%

Barn og ungdom

19.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

22

Antall

Utleggstrekk

155.2M NOK

Beløp

966

Antall

Tinglyst pant i bolig

559.1B NOK

2022

284.2B

2023

-49.2%

Eiendomspris

3.8M NOK

2022 Avg

3.3M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Avg

3.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

36.8K NOK / m²

2022 Avg

40.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
263456.8M m² 963.8K m²
1921.1M m² 9.9K m²
17242.6K m² 21K m²
110520.4K m² 6.3K m²
870 m² 5.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
192785.9K m² 50.5K m²
11445.9K m² 15.4K m²
11445.9K m² 15.4K m²
50737.4K m² 6.2K m²
5086.4K m² 2.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:12.4K
    2. i prosent:10.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:870.3 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:427.5 m²

818 Prosjekter

Selskaper

44.8K

Totalt

606

Under avvikling

62

Under tvangsavvikling

192

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Emil Paaske2023-10-10
Emil Paaske2023-10-10
Emil Paaske2023-10-10
Emil Paaske2023-10-10
Emil Paaske2023-10-10