KRAGERØ

Generell statistikk

10.4K

Innb.

16

Bef. vekst

10.2K

2030

9.9K

2050

3.9K

Hus

414

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

5.3%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

409

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

77.8%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

22.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

50.4%

Lærer

32.1%

Barn og ungdom

10.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

15.2M NOK

Beløp

205

Antall

Tinglyst pant i bolig

19.3B NOK

2022

23.1B

2023

19.9%

Eiendomspris

3.2M NOK

2022 Gj. snitt

3.1M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Gj. snitt

3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

38.3K NOK / m²

2022 Gj. snitt

37.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
15904.3M m² 219.6K m²
13510.7K m² 0 m²
51371.6K m² 4.2K m²
3161.4K m² 13.9K m²
31193.8K m² 498 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
3743.2M m² 58K m²
196622K m² 37.2K m²
193489.9K m² 6.7K m²
190527.7K m² 5.8K m²
189221.4K m² 37.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.6K
    2. i prosent:34.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:166 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:8 m²

270 Prosjekter

Selskaper

4.2K

Totalt

23

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

10

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den