Kragerø

Generell statistikk

10.4K

Innb.

-10

Bef. vekst

10.1K

2030

9.7K

2050

3.9K

Hus

390

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

5.4%

Bor trangt

423.2K

Avg

370K

Median

Bruttoinntekt

648.8K

Avg

125.2K

Median

Gjeld

Barnehager

395

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

33.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

53.8%

Lærer

21.2%

Barn og ungdom

14.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

15.2M NOK

Beløp

205

Antall

Tinglyst pant i bolig

19.3B NOK

2022

23.1B

2023

19.9%

Eiendomspris

3.2M NOK

2022 Avg

3.1M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Avg

3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

38.3K NOK / m²

2022 Avg

37.3K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
15903.9M m² 220.1K m²
13810.7K m² 0 m²
53372.1K m² 4.4K m²
31195.6K m² 498 m²
3161.4K m² 13.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
3743.2M m² 57.9K m²
195622.6K m² 37.1K m²
194490.3K m² 6.8K m²
190527.7K m² 5.8K m²
189221.4K m² 37.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.6K
    2. i prosent:34.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:946.5 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:351.3 m²

165 Prosjekter

Selskaper

4.7K

Totalt

55

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

13

Åpnet konkurs