Kongsvinger

Generell statistikk

17.9K

Innb.

11

Bef. vekst

18K

2030

18.3K

2050

5.2K

Hus

1.8K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

7.4%

Bor trangt

430.9K

Avg

373.6K

Median

Bruttoinntekt

614.7K

Avg

183.8K

Median

Gjeld

Barnehager

684

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

81.8%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

18.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.9%

Lærer

39.9%

Barn og ungdom

9.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

13

Antall

Utleggstrekk

15.4M NOK

Beløp

233

Antall

Tinglyst pant i bolig

41.2B NOK

2022

47.5B

2023

15.2%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Avg

2.8M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Avg

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

36.4K NOK / m²

2022 Avg

40.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
52135.2M m² 96.9K m²
48432.2K m² 768 m²
351.2M m² 20.6K m²
34225.4K m² 2K m²
3167.7K m² 13.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
364.8M m² 3.1K m²
2781.3M m² 5.5K m²
26118K m² 0 m²
2511.8M m² 5.2K m²
2314.9M m² 3.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:11.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.4K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:136.8 m²

244 Prosjekter

Selskaper

7K

Totalt

60

Under avvikling

12

Under tvangsavvikling

35

Åpnet konkurs