KONGSVINGER

Generell statistikk

18.1K

Innb.

-26

Bef. vekst

18.3K

2030

18.4K

2050

5.2K

Hus

1.9K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.7%

Bor trangt

485.2K

Gj. snitt

416.8K

Median

Bruttoinntekt

701.2K

Gj. snitt

201.1K

Median

Gjeld

Barnehager

707

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

81.8%

Oppfyller

18.2%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.3%

Lærer

41.3%

Barn og ungdom

7.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

13

Antall

Utleggstrekk

15.4M NOK

Beløp

233

Antall

Tinglyst pant i bolig

41.2B NOK

2022

47.5B

2023

15.2%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Gj. snitt

2.8M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Gj. snitt

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

36.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

40.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
52335.3M m² 98.1K m²
48432.2K m² 768 m²
361.2M m² 20.6K m²
34225.4K m² 2K m²
3265.9K m² 13.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
405.3M m² 3.4K m²
2681.3M m² 5.5K m²
26118K m² 0 m²
2511.8M m² 5.2K m²
18614.4K m² 2.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:11%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:185 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:11 m²

265 Prosjekter

Selskaper

7.3K

Totalt

66

Under avvikling

17

Under tvangsavvikling

39

Åpnet konkurs