Kongsberg

Generell statistikk

27.8K

Innb.

4

Bef. vekst

29.4K

2030

31.7K

2050

7.5K

Hus

2K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

496K

Avg

434.3K

Median

Bruttoinntekt

770K

Avg

153.3K

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

81.5%

Oppfyller

11.1%

Oppfyller med dispensasjon

7.4%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.1%

Lærer

16.3%

Barn og ungdom

30.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

14

Antall

Utleggstrekk

18M NOK

Beløp

296

Antall

Tinglyst pant i bolig

60.5B NOK

2022

56.4B

2023

-6.7%

Eiendomspris

3.3M NOK

2022 Avg

3.1M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Avg

3.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

35.6K NOK / m²

2022 Avg

37.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4745.1M m² 126.5K m²
7521.4K m² 166 m²
53107.5M m² 3.5K m²
46360.2 m² 11.6K m²
43191.9K m² 1.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2722.7K m² 11.5K m²
262.5M m² 1.2K m²
213M m² 590.4 m²
211.2M m² 759.2 m²
191.2M m² 558.2 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.7K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.4K
    2. i prosent:8.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:978.6 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:319.2 m²

217 Prosjekter

Selskaper

9.8K

Totalt

126

Under avvikling

19

Under tvangsavvikling

40

Åpnet konkurs