KONGSBERG

Generell statistikk

28.8K

Innb.

-57

Bef. vekst

29.1K

2030

31.5K

2050

7.6K

Hus

2.2K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.9%

Bor trangt

0

Avg

0

Median

Bruttoinntekt

0

Avg

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.2K

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

7.4%

Oppfyller med dispensasjon

25.9%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.5%

Lærer

19.1%

Barn og ungdom

30%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

14

Antall

Utleggstrekk

18M NOK

Beløp

296

Antall

Tinglyst pant i bolig

60.5B NOK

2022

56.4B

2023

-6.7%

Eiendomspris

3.3M NOK

2022 Avg

3.1M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Avg

3.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

35.6K NOK / m²

2022 Avg

37.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4385.5M m² 126.4K m²
18088.6K m² 3.1K m²
7321.3K m² 166 m²
53107.5M m² 3.5K m²
46360.2 m² 11.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2722.7K m² 11.5K m²
262.5M m² 1.2K m²
211.2M m² 759.2 m²
213M m² 590.4 m²
191.2M m² 558.2 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.7K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.4K
    2. i prosent:8.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:186.1 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:12.1 m²

300 Prosjekter

Selskaper

8.8K

Totalt

37

Under avvikling

10

Under tvangsavvikling

22

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den