KLEPP

Generell statistikk

20.9K

Innb.

120

Bef. vekst

21.9K

2030

24.4K

2050

5.2K

Hus

1.4K

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

6.4%

Bor trangt

559.2K

Gj. snitt

484.3K

Median

Bruttoinntekt

967.6K

Gj. snitt

102.8K

Median

Gjeld

Barnehager

1.2K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

37.5%

Oppfyller

62.5%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

37.3%

Lærer

35.6%

Barn og ungdom

15.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

8.4M NOK

Beløp

139

Antall

Tinglyst pant i bolig

64.8B NOK

2022

27.7B

2023

-57.2%

Eiendomspris

3.6M NOK

2022 Gj. snitt

3.4M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Gj. snitt

3.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

35.3K NOK / m²

2022 Gj. snitt

37.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4942.1M m² 115.1K m²
4125.7K m² 2.7K m²
358.3K m² 4.5K m²
2926.6K m² 4.4K m²
2226.4K m² 1.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
32206.5K m² 3.1K m²
170 m² 1.8K m²
17489.5K m² 2.6K m²
170 m² 1.8K m²
14316.6K m² 979 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:178
    1. Eier to eller flere eiendommer:770
    2. i prosent:3.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:176 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:2 m²

145 Prosjekter

Selskaper

7.1K

Totalt

91

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

15

Åpnet konkurs