Karmøy

Generell statistikk

42.5K

Innb.

-30

Bef. vekst

42.2K

2030

43K

2050

15K

Hus

913

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

4.6%

Bor trangt

464.5K

Avg

404.6K

Median

Bruttoinntekt

783.2K

Avg

99.3K

Median

Gjeld

Barnehager

2.3K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

80.6%

Oppfyller

9.7%

Oppfyller med dispensasjon

9.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.3%

Lærer

23.1%

Barn og ungdom

23.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

24

Antall

Utleggstrekk

65.6M NOK

Beløp

686

Antall

Tinglyst pant i bolig

59.3B NOK

2022

51.9B

2023

-12.6%

Eiendomspris

2.7M NOK

2022 Avg

2.5M NOK

2022 Median

2.9M NOK

2023 Avg

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

23.4K NOK / m²

2022 Avg

24.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
121515.6M m² 323.2K m²
44122.1K m² 8.8K m²
400 m² 3.1K m²
40171K m² 2.7K m²
3941.7K m² 6.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
20522.3K m² 2.1K m²
15270.7K m² 1.8K m²
151.1M m² 2.5K m²
1441.4K m² 2.2K m²
14588.4K m² 931 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:879
    1. Eier to eller flere eiendommer:6.1K
    2. i prosent:14.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:875.6 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:422.2 m²

773 Prosjekter

Selskaper

12.9K

Totalt

168

Under avvikling

29

Under tvangsavvikling

67

Åpnet konkurs