KARMØY

Generell statistikk

43.3K

Innb.

166

Bef. vekst

42.7K

2030

43.1K

2050

15.2K

Hus

1.1K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

4.3%

Bor trangt

531.1K

Gj. snitt

457.8K

Median

Bruttoinntekt

834K

Gj. snitt

113.4K

Median

Gjeld

Barnehager

2.3K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

87.1%

Oppfyller

6.5%

Oppfyller med dispensasjon

6.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.6%

Lærer

23.5%

Barn og ungdom

24.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

24

Antall

Utleggstrekk

65.6M NOK

Beløp

686

Antall

Tinglyst pant i bolig

59.3B NOK

2022

51.9B

2023

-12.6%

Eiendomspris

2.7M NOK

2022 Gj. snitt

2.5M NOK

2022 Median

2.9M NOK

2023 Gj. snitt

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

23.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

24.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
121915.7M m² 323.5K m²
40171K m² 2.7K m²
390 m² 3K m²
38114.4K m² 8.9K m²
3440.5K m² 5.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
20522.3K m² 2.1K m²
164.6K m² 454 m²
15270.7K m² 1.8K m²
151.1M m² 2.5K m²
14588.4K m² 931 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:881
    1. Eier to eller flere eiendommer:6.1K
    2. i prosent:14%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:193 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:19 m²

893 Prosjekter

Selskaper

13.4K

Totalt

183

Under avvikling

32

Under tvangsavvikling

78

Åpnet konkurs