IVELAND

Generell statistikk

1.4K

Innb.

5

Bef. vekst

1.4K

2030

1.6K

2050

516

Hus

23

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

3.8%

Bor trangt

471.8K

Avg

431.1K

Median

Bruttoinntekt

814.4K

Avg

198.7K

Median

Gjeld

Barnehager

72

Barn

4.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.6%

Lærer

47.8%

Barn og ungdom

0%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

1.9M NOK

Beløp

30

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.1B NOK

2022

762.1M

2023

-28.8%

Eiendomspris

1.7M NOK

2022 Avg

1.3M NOK

2022 Median

1.7M NOK

2023 Avg

1.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

14K NOK / m²

2022 Avg

14.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
80942.5K m² 9.7K m²
33319.1K m² 5 m²
153.8K m² 1.7K m²
6787.5K m² 186 m²
546.4K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
111.2M m² 854 m²
112.8M m² 470 m²
91.9M m² 1.2K m²
86.1M m² 901 m²
8916.1K m² 861 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:281
    1. Eier to eller flere eiendommer:250
    2. i prosent:18.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:183 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:9 m²

4 Prosjekter

Selskaper

565

Totalt

1

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

3

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Cato Hellesjø2023-04-26