INDRE ØSTFOLD

Generell statistikk

47K

Innb.

217

Bef. vekst

48.4K

2030

53.4K

2050

12.6K

Hus

3K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

8%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

2.1K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

56.3%

Oppfyller

37.5%

Oppfyller med dispensasjon

6.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.6%

Lærer

23.6%

Barn og ungdom

30.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

27

Antall

Utleggstrekk

29.8M NOK

Beløp

291

Antall

Tinglyst pant i bolig

252B NOK

2022

96.6B

2023

-61.7%

Eiendomspris

3.7M NOK

2022 Gj. snitt

3.5M NOK

2022 Median

3.5M NOK

2023 Gj. snitt

3.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

34.3K NOK / m²

2022 Gj. snitt

37.2K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
9628.5M m² 163.9K m²
60891.3K m² 24.4K m²
60891.3K m² 24.4K m²
57950.7K m² 1.7K m²
5635.3K m² 12 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
411.1M m² 4.8K m²
30487.9K m² 3.6K m²
272.2K m² 3.1K m²
251.1M m² 4.8K m²
251.1M m² 4.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.7K
    2. i prosent:7.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:137 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:36 m²

411 Prosjekter

Selskaper

15.8K

Totalt

65

Under avvikling

26

Under tvangsavvikling

43

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den