Indre Østfold

Generell statistikk

45.4K

Innb.

NaN

Bef. vekst

47.4K

2030

51.5K

2050

12.4K

Hus

2.9K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

8.1%

Bor trangt

439.3K

Avg

394K

Median

Bruttoinntekt

706.6K

Avg

139K

Median

Gjeld

Barnehager

2.2K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

53.1%

Oppfyller

40.6%

Oppfyller med dispensasjon

6.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.7%

Lærer

24.3%

Barn og ungdom

27.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

27

Antall

Utleggstrekk

29.8M NOK

Beløp

291

Antall

Tinglyst pant i bolig

252B NOK

2022

96.6B

2023

-61.7%

Eiendomspris

3.7M NOK

2022 Avg

3.5M NOK

2022 Median

3.5M NOK

2023 Avg

3.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

34.3K NOK / m²

2022 Avg

37.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
9858.5M m² 163.9K m²
65164.4 m² 8.4K m²
60891.3K m² 24.4K m²
57950.7K m² 1.5K m²
5635.7K m² 12 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
411.1M m² 4.8K m²
333.6M m² 5.2K m²
30487.9K m² 3.6K m²
251.1M m² 4.8K m²
251.1M m² 4.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.7K
    2. i prosent:8.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.2K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:144.3 m²

346 Prosjekter

Selskaper

17.5K

Totalt

177

Under avvikling

31

Under tvangsavvikling

95

Åpnet konkurs