INDERØY

Generell statistikk

6.9K

Innb.

64

Bef. vekst

7K

2030

7.1K

2050

2.8K

Hus

225

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

4.1%

Bor trangt

500.8K

Gj. snitt

449.1K

Median

Bruttoinntekt

838.6K

Gj. snitt

173.3K

Median

Gjeld

Barnehager

334

Barn

5.2

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.6%

Lærer

38.1%

Barn og ungdom

13%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

9

Antall

Utleggstrekk

8M NOK

Beløp

136

Antall

Tinglyst pant i bolig

7.7B NOK

2022

5B

2023

-36%

Eiendomspris

2.6M NOK

2022 Gj. snitt

2.1M NOK

2022 Median

2.7M NOK

2023 Gj. snitt

2.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

19.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

24.7K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1681.5M m² 53.2K m²
21171.8K m² 1.3K m²
931.2K m² 1.8K m²
856.4K m² 68 m²
89.6K m² 644 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
103.9M m² 1.2K m²
10538.6K m² 1.6K m²
936.5K m² 1.9K m²
9160.3K m² 1.5K m²
936.5K m² 1.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:866
    1. Eier to eller flere eiendommer:643
    2. i prosent:9.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:189 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:15 m²

54 Prosjekter

Selskaper

2.9K

Totalt

33

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

11

Åpnet konkurs