Inderøy

Generell statistikk

6.8K

Innb.

27

Bef. vekst

7K

2030

7.1K

2050

2.8K

Hus

200

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

5.8%

Bor trangt

436.1K

Avg

402K

Median

Bruttoinntekt

721.4K

Avg

109.9K

Median

Gjeld

Barnehager

342

Barn

5.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

83.3%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

16.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42.5%

Lærer

41.6%

Barn og ungdom

11.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

9

Antall

Utleggstrekk

8M NOK

Beløp

136

Antall

Tinglyst pant i bolig

7.7B NOK

2022

5B

2023

-36%

Eiendomspris

2.6M NOK

2022 Avg

2.1M NOK

2022 Median

2.7M NOK

2023 Avg

2.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

19.2K NOK / m²

2022 Avg

24.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1661.5M m² 49.8K m²
25211.3K m² 1.3K m²
129.3K m² 1.4K m²
856.4K m² 68 m²
826.7K m² 1.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
103.9M m² 1.3K m²
10538.6K m² 1.6K m²
9160.3K m² 1.5K m²
936.5K m² 1.9K m²
936.5K m² 1.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:870
    1. Eier to eller flere eiendommer:646
    2. i prosent:9.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.5K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:234.8 m²

35 Prosjekter

Selskaper

2.8K

Totalt

31

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

8

Åpnet konkurs