HYLLESTAD

Generell statistikk

1.3K

Innb.

7

Bef. vekst

1.3K

2030

1.2K

2050

754

Hus

0

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.5%

Bor trangt

462.8K

Gj. snitt

419K

Median

Bruttoinntekt

405.4K

Gj. snitt

7.3K

Median

Gjeld

Barnehager

40

Barn

3.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

35%

Lærer

0%

Barn og ungdom

7.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

1.6M NOK

Beløp

12

Antall

Tinglyst pant i bolig

400.9M NOK

2022

374.6M

2023

-6.6%

Eiendomspris

1.6M NOK

2022 Gj. snitt

1.8M NOK

2022 Median

1.7M NOK

2023 Gj. snitt

1.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

15K NOK / m²

2022 Gj. snitt

11.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
95531.7K m² 14.8K m²
1044.5K m² 0 m²
65.1K m² 763 m²
627.8K m² 0 m²
610.1K m² 225.9 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
77.2K m² 738 m²
7551.7K m² 676 m²
6921.5K m² 322 m²
659.9K m² 298 m²
6186.3K m² 1.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:288
    1. Eier to eller flere eiendommer:375
    2. i prosent:29.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:158 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:15.5 m²

16 Prosjekter

Selskaper

651

Totalt

9

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den