HØYLANDET

Generell statistikk

1.2K

Innb.

8

Bef. vekst

1.1K

2030

904

2050

496

Hus

12

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

7.9%

Bor trangt

462.1K

Avg

423.6K

Median

Bruttoinntekt

645.1K

Avg

83.2K

Median

Gjeld

Barnehager

47

Barn

4.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.6%

Lærer

41.3%

Barn og ungdom

12.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

754.2K NOK

Beløp

28

Antall

Tinglyst pant i bolig

504.4M NOK

2022

372.9M

2023

-26.1%

Eiendomspris

268.9K NOK

2022 Avg

260K NOK

2022 Median

687.7K NOK

2023 Avg

513K NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

4.7K NOK / m²

2022 Avg

6.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
71505.2K m² 13.8K m²
715.7K m² 350 m²
477.1M m² 40 m²
47.9K m² 1.6K m²
45K m² 502 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
914.8M m² 1.7K m²
812.1M m² 2.1K m²
75.3M m² 686 m²
75.4M m² 2.5K m²
660M m² 175 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:247
    1. Eier to eller flere eiendommer:219
    2. i prosent:17.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:174 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:0 m²

6 Prosjekter

Selskaper

672

Totalt

6

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

0

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den