Høyanger

Generell statistikk

4K

Innb.

-39

Bef. vekst

3.8K

2030

3.5K

2050

1.7K

Hus

112

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6%

Bor trangt

441.6K

Avg

411.6K

Median

Bruttoinntekt

478.9K

Avg

68.9K

Median

Gjeld

Barnehager

125

Barn

4.2

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

83.3%

Oppfyller

16.7%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

30.5%

Lærer

31.4%

Barn og ungdom

27.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

9

Antall

Utleggstrekk

10.2M NOK

Beløp

80

Antall

Tinglyst pant i bolig

865.7M NOK

2022

1.4B

2023

63.2%

Eiendomspris

1.2M NOK

2022 Avg

962.5K NOK

2022 Median

1.3M NOK

2023 Avg

1.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

10.7K NOK / m²

2022 Avg

7.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
266835K m² 31.1K m²
672.3M m² 3.3K m²
507.5M m² 42.7K m²
246.8K m² 2.7K m²
1928.1K m² 124 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
82.8K m² 801 m²
81.8K m² 955 m²
82.3M m² 611 m²
8140.7 m² 0 m²
71.3M m² 407 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:755
    1. Eier to eller flere eiendommer:817
    2. i prosent:20.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:924 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:373.8 m²

3 Prosjekter

Selskaper

1.4K

Totalt

7

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Åse Christin Sæbøe2006-02-02