HØYANGER

Generell statistikk

3.9K

Innb.

-10

Bef. vekst

3.7K

2030

3.4K

2050

1.7K

Hus

112

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

5.6%

Bor trangt

501.3K

Gj. snitt

447.5K

Median

Bruttoinntekt

497.2K

Gj. snitt

59.7K

Median

Gjeld

Barnehager

131

Barn

4.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

33.3%

Oppfyller

16.7%

Oppfyller med dispensasjon

50%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

28.5%

Lærer

31.8%

Barn og ungdom

28.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

9

Antall

Utleggstrekk

10.2M NOK

Beløp

80

Antall

Tinglyst pant i bolig

865.7M NOK

2022

1.4B

2023

63.2%

Eiendomspris

1.2M NOK

2022 Gj. snitt

962.5K NOK

2022 Median

1.3M NOK

2023 Gj. snitt

1.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

10.7K NOK / m²

2022 Gj. snitt

7.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
266857.9K m² 31K m²
672.3M m² 3.3K m²
507.7M m² 42.7K m²
246.7K m² 2.7K m²
1928.1K m² 124 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
10185.8K m² 212.5 m²
9477.4K m² 611 m²
81.3M m² 407 m²
8140.7 m² 0 m²
81.8K m² 955 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:729
    1. Eier to eller flere eiendommer:807
    2. i prosent:20.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:180 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:6 m²

7 Prosjekter

Selskaper

1.4K

Totalt

9

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Åse Christin Sæbøe2006-02-02