HORTEN

Generell statistikk

27.9K

Innb.

108

Bef. vekst

28.1K

2030

29.7K

2050

6.1K

Hus

2.6K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

9.9%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

56.3%

Oppfyller

6.3%

Oppfyller med dispensasjon

37.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42.7%

Lærer

28.5%

Barn og ungdom

24.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

10

Antall

Utleggstrekk

116M NOK

Beløp

249

Antall

Tinglyst pant i bolig

143.4B NOK

2022

56.7B

2023

-60.4%

Eiendomspris

4M NOK

2022 Gj. snitt

3.6M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Gj. snitt

3.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

50.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

56.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3703.1M m² 96.3K m²
10352.3K m² 11K m²
5431K m² 2.4K m²
5415.8K m² 7.2K m²
28398.3K m² 42K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1983.6M m² 9.1K m²
125112K m² 8.7K m²
30576.5K m² 855.2 m²
20533.2K m² 619.3 m²
18109.3K m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:371
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.6K
    2. i prosent:5.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

333 Prosjekter

Selskaper

8K

Totalt

29

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

22

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den