Horten

Generell statistikk

27.6K

Innb.

31

Bef. vekst

28K

2030

29.4K

2050

6.1K

Hus

2.6K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

10.5%

Bor trangt

432.8K

Avg

388.1K

Median

Bruttoinntekt

766.5K

Avg

187.2K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

47.1%

Lærer

25.9%

Barn og ungdom

20.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

10

Antall

Utleggstrekk

116M NOK

Beløp

249

Antall

Tinglyst pant i bolig

143.4B NOK

2022

56.7B

2023

-60.4%

Eiendomspris

4M NOK

2022 Avg

3.6M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Avg

3.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

50.4K NOK / m²

2022 Avg

56.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3763.2M m² 96.4K m²
10352.3K m² 11K m²
5431K m² 2.4K m²
5415.8K m² 7.2K m²
26390.7K m² 42K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2003.6M m² 9.3K m²
125112K m² 8.7K m²
30576.5K m² 855.2 m²
20533.2K m² 619.3 m²
181.2M m² 277.5 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:380
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:5.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:775.8 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:521.9 m²

316 Prosjekter

Selskaper

9K

Totalt

107

Under avvikling

12

Under tvangsavvikling

51

Åpnet konkurs