HOLMESTRAND

Generell statistikk

26.9K

Innb.

140

Bef. vekst

28.5K

2030

32K

2050

6.9K

Hus

2.1K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

5.9%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

60%

Oppfyller

20%

Oppfyller med dispensasjon

20%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.9%

Lærer

27.2%

Barn og ungdom

25.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

12

Antall

Utleggstrekk

26.5M NOK

Beløp

298

Antall

Tinglyst pant i bolig

390.7B NOK

2022

47.8B

2023

-87.8%

Eiendomspris

4.1M NOK

2022 Gj. snitt

4M NOK

2022 Median

4.3M NOK

2023 Gj. snitt

4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

41.9K NOK / m²

2022 Gj. snitt

47.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
52426.2M m² 98.5K m²
120146K m² 1.7K m²
1088K m² 10.5K m²
93582.5K m² 16.6K m²
93582.5K m² 16.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
781.9M m² 5.5K m²
39786.7K m² 3K m²
24343.3K m² 2.9K m²
22342.7K m² 2.8K m²
1590K m² 2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.7K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:7.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:118 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:56 m²

288 Prosjekter

Selskaper

8.5K

Totalt

49

Under avvikling

8

Under tvangsavvikling

28

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den