Holmestrand

Generell statistikk

25.5K

Innb.

242

Bef. vekst

26.7K

2030

29.8K

2050

6.7K

Hus

1.8K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

5.9%

Bor trangt

490.6K

Avg

420.3K

Median

Bruttoinntekt

843.9K

Avg

165.6K

Median

Gjeld

Barnehager

1.2K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

81%

Oppfyller

9.5%

Oppfyller med dispensasjon

9.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43%

Lærer

26.7%

Barn og ungdom

23.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

12

Antall

Utleggstrekk

26.5M NOK

Beløp

298

Antall

Tinglyst pant i bolig

390.7B NOK

2022

47.8B

2023

-87.8%

Eiendomspris

4.1M NOK

2022 Avg

4M NOK

2022 Median

4.3M NOK

2023 Avg

4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

41.9K NOK / m²

2022 Avg

47.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
52626.3M m² 98.1K m²
129146K m² 2.3K m²
1288K m² 12.8K m²
92580.5K m² 9.3K m²
520 m² 4.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
781.9M m² 5.5K m²
39786.8K m² 3K m²
24343K m² 2.9K m²
22342.4K m² 2.8K m²
1590K m² 2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:148 m²

215 Prosjekter

Selskaper

9.5K

Totalt

117

Under avvikling

20

Under tvangsavvikling

42

Åpnet konkurs