HOLE

Generell statistikk

7K

Innb.

41

Bef. vekst

7.5K

2030

8.8K

2050

2.2K

Hus

200

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

4.9%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

336

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

37.5%

Oppfyller

25%

Oppfyller med dispensasjon

37.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

31.9%

Lærer

20%

Barn og ungdom

32.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

1.7M NOK

Beløp

65

Antall

Tinglyst pant i bolig

11.9B NOK

2022

8.2B

2023

-31%

Eiendomspris

4.4M NOK

2022 Gj. snitt

3.8M NOK

2022 Median

4.8M NOK

2023 Gj. snitt

4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

36.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

39.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1101.1M m² 24.5K m²
210 m² 710 m²
20843.5K m² 660.8 m²
120 m² 1.4K m²
1011.6M m² 375.4 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
152M m² 2.8K m²
1473.9K m² 5.8K m²
11459.3K m² 1.3K m²
11309.8K m² 791.6 m²
119.1M m² 274 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:996
    1. Eier to eller flere eiendommer:641
    2. i prosent:9.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:95 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:79 m²

74 Prosjekter

Selskaper

2.6K

Totalt

12

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

6

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den