Hol

Generell statistikk

4.5K

Innb.

29

Bef. vekst

4.6K

2030

4.8K

2050

2.1K

Hus

51

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

4.9%

Bor trangt

481.1K

Avg

409K

Median

Bruttoinntekt

672.3K

Avg

64.6K

Median

Gjeld

Barnehager

195

Barn

4.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

14.3%

Oppfyller

57.1%

Oppfyller med dispensasjon

28.6%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

28.8%

Lærer

3.4%

Barn og ungdom

42%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

12

Antall

Utleggstrekk

98M NOK

Beløp

189

Antall

Tinglyst pant i bolig

17.6B NOK

2022

3.4B

2023

-80.7%

Eiendomspris

4.3M NOK

2022 Avg

3.9M NOK

2022 Median

4.4M NOK

2023 Avg

3.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

46K NOK / m²

2022 Avg

48.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
39523.8M m² 4K m²
310178.5M m² 30.6K m²
110858.3K m² 32.8K m²
5540.3K m² 0 m²
559.1K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
39640.9K m² 3.9K m²
351.6K m² 3.9K m²
24265.5K m² 1.4K m²
245.1M m² 3.6K m²
23439.2K m² 1.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:6.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.9K
    2. i prosent:43.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.3K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:11.8 m²

146 Prosjekter

Selskaper

3K

Totalt

31

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

10

Åpnet konkurs