HJELMELAND

Generell statistikk

2.7K

Innb.

12

Bef. vekst

2.5K

2030

2.5K

2050

1.4K

Hus

12

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

4.7%

Bor trangt

550.3K

Gj. snitt

462.3K

Median

Bruttoinntekt

786.7K

Gj. snitt

34.8K

Median

Gjeld

Barnehager

126

Barn

5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

25%

Oppfyller

75%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

33.3%

Lærer

33.9%

Barn og ungdom

22.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

11.4M NOK

Beløp

78

Antall

Tinglyst pant i bolig

2B NOK

2022

1.9B

2023

-6.7%

Eiendomspris

1.9M NOK

2022 Gj. snitt

1.6M NOK

2022 Median

2.4M NOK

2023 Gj. snitt

2.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

21.5K NOK / m²

2022 Gj. snitt

22.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1533.9M m² 22.5K m²
1453.7K m² 550 m²
4141.9M m² 1.2K m²
127.9K m² 0 m²
115.4K m² 1.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2326.5K m² 0 m²
171.3M m² 1.5K m²
1467.8M m² 3.9K m²
1468M m² 2K m²
1245.1M m² 900 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:711
    2. i prosent:26.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:180 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:6.5 m²

83 Prosjekter

Selskaper

1.6K

Totalt

18

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

3

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Johannes Egeland2021-06-11
Leif Velde-Johannessen2018-06-25