HEIM

Generell statistikk

6.1K

Innb.

127

Bef. vekst

5.6K

2030

5.2K

2050

2.4K

Hus

110

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

4.8%

Bor trangt

498.1K

Gj. snitt

432.9K

Median

Bruttoinntekt

617.6K

Gj. snitt

99.5K

Median

Gjeld

Barnehager

238

Barn

4.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

55.6%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

44.4%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.6%

Lærer

31.8%

Barn og ungdom

15%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

12.9M NOK

Beløp

126

Antall

Tinglyst pant i bolig

3.4B NOK

2022

4.6B

2023

35.8%

Eiendomspris

2M NOK

2022 Gj. snitt

1.8M NOK

2022 Median

1.9M NOK

2023 Gj. snitt

1.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

21.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

20.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4476.5M m² 38.6K m²
41437.6K m² 2.4K m²
36114.5K m² 0 m²
1550K m² 7.2K m²
14127.8K m² 40.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
149.8M m² 3.1K m²
1111.1M m² 428 m²
96.8M m² 2.6K m²
92M m² 1.5K m²
94.2M m² 1.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.6K
    2. i prosent:26.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:191 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:17 m²

66 Prosjekter

Selskaper

2.6K

Totalt

35

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

11

Åpnet konkurs