Heim

Generell statistikk

5.9K

Innb.

-21

Bef. vekst

5.7K

2030

5.3K

2050

2.4K

Hus

105

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

5.2%

Bor trangt

404.6K

Avg

354.2K

Median

Bruttoinntekt

429.4K

Avg

31.8K

Median

Gjeld

Barnehager

246

Barn

4.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

77.8%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

22.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.9%

Lærer

30%

Barn og ungdom

13.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

12.9M NOK

Beløp

126

Antall

Tinglyst pant i bolig

3.4B NOK

2022

4.6B

2023

35.8%

Eiendomspris

2M NOK

2022 Avg

1.8M NOK

2022 Median

1.9M NOK

2023 Avg

1.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

21.2K NOK / m²

2022 Avg

20.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4316.5M m² 38.2K m²
41437.6K m² 2.5K m²
36114.5K m² 0 m²
14127.8K m² 40.2K m²
1039.9K m² 11.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
149.8M m² 3.1K m²
1111.1M m² 428 m²
96.8M m² 2.6K m²
92M m² 1.5K m²
94.2M m² 1.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.6K
    2. i prosent:27.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.2K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:55.9 m²

31 Prosjekter

Selskaper

2.5K

Totalt

31

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

7

Åpnet konkurs