Haugesund

Generell statistikk

37.4K

Innb.

-13

Bef. vekst

39K

2030

41.5K

2050

8.1K

Hus

3.9K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.9%

Bor trangt

471.2K

Avg

409.9K

Median

Bruttoinntekt

798.9K

Avg

157K

Median

Gjeld

Barnehager

1.9K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

75%

Oppfyller

12.5%

Oppfyller med dispensasjon

12.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.1%

Lærer

23.4%

Barn og ungdom

28.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

52

Antall

Utleggstrekk

31.8M NOK

Beløp

462

Antall

Tinglyst pant i bolig

56.4B NOK

2022

53.3B

2023

-5.5%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Avg

2.6M NOK

2022 Median

3.1M NOK

2023 Avg

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.9K NOK / m²

2022 Avg

36.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
100618.4M m² 123.5K m²
58746 m² 4.9K m²
57253.1K m² 23.8K m²
5617K m² 2.5K m²
340 m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1331.1K m² 1K m²
1357.5K m² 679.8 m²
8224K m² 644 m²
864.2K m² 42 m²
82.2K m² 56 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:238
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:6.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:743.2 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:554.6 m²

173 Prosjekter

Selskaper

14.1K

Totalt

146

Under avvikling

34

Under tvangsavvikling

66

Åpnet konkurs