HAUGESUND

Generell statistikk

38.3K

Innb.

10

Bef. vekst

38.7K

2030

40.3K

2050

8.1K

Hus

4.1K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.4%

Bor trangt

544K

Avg

464.1K

Median

Bruttoinntekt

856K

Avg

182.5K

Median

Gjeld

Barnehager

1.9K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

80.6%

Oppfyller

19.4%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.1%

Lærer

24.6%

Barn og ungdom

25.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

52

Antall

Utleggstrekk

31.8M NOK

Beløp

462

Antall

Tinglyst pant i bolig

56.4B NOK

2022

53.3B

2023

-5.5%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Avg

2.6M NOK

2022 Median

3.1M NOK

2023 Avg

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.9K NOK / m²

2022 Avg

36.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
100318.3M m² 126.3K m²
5720.3K m² 2.5K m²
54252.9K m² 23.8K m²
54571.7 m² 4.5K m²
340 m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1331.1K m² 1K m²
1357.5K m² 679.8 m²
8224K m² 644 m²
82.2K m² 56 m²
864.2K m² 42 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:236
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:6.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:73 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:101 m²

243 Prosjekter

Selskaper

14.7K

Totalt

175

Under avvikling

40

Under tvangsavvikling

79

Åpnet konkurs