HAMAR

Generell statistikk

32.9K

Innb.

152

Bef. vekst

34K

2030

36.6K

2050

7.2K

Hus

4.6K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

7.6%

Bor trangt

529.1K

Gj. snitt

458.6K

Median

Bruttoinntekt

942.8K

Gj. snitt

261.4K

Median

Gjeld

Barnehager

1.4K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

92.6%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

7.4%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44%

Lærer

26%

Barn og ungdom

20.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

19

Antall

Utleggstrekk

26.4M NOK

Beløp

270

Antall

Tinglyst pant i bolig

112.8B NOK

2022

47.7B

2023

-57.8%

Eiendomspris

4.1M NOK

2022 Gj. snitt

3.6M NOK

2022 Median

4.1M NOK

2023 Gj. snitt

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

42.5K NOK / m²

2022 Gj. snitt

42.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
6875.2M m² 258.3K m²
4263.3K m² 5.4K m²
40930.7 m² 5.1K m²
380 m² 3.3K m²
380 m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
190 m² 1.2K m²
190 m² 1.2K m²
190 m² 1.2K m²
1851.6K m² 101 m²
137K m² 6.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:892
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.9K
    2. i prosent:5.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:195 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:21 m²

132 Prosjekter

Selskaper

13.8K

Totalt

200

Under avvikling

35

Under tvangsavvikling

74

Åpnet konkurs