Hamar

Generell statistikk

31.9K

Innb.

198

Bef. vekst

33.5K

2030

35.9K

2050

7.1K

Hus

4.5K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

8%

Bor trangt

465.6K

Avg

410.1K

Median

Bruttoinntekt

833.6K

Avg

219K

Median

Gjeld

Barnehager

1.4K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

92.3%

Oppfyller

7.7%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.5%

Lærer

25.3%

Barn og ungdom

18%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

19

Antall

Utleggstrekk

26.4M NOK

Beløp

270

Antall

Tinglyst pant i bolig

112.8B NOK

2022

47.7B

2023

-57.8%

Eiendomspris

4.1M NOK

2022 Avg

3.6M NOK

2022 Median

4.1M NOK

2023 Avg

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

42.5K NOK / m²

2022 Avg

42.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
6775.2M m² 257.7K m²
4363.3K m² 5.4K m²
40930.7 m² 5.1K m²
380 m² 3.3K m²
3134.2K m² 14.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
190 m² 1.2K m²
190 m² 1.2K m²
190 m² 1.2K m²
1851.6K m² 101 m²
137K m² 6.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:896
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.9K
    2. i prosent:5.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:965.5 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:332.3 m²

74 Prosjekter

Selskaper

13.2K

Totalt

175

Under avvikling

25

Under tvangsavvikling

46

Åpnet konkurs