HALDEN

Generell statistikk

31.9K

Innb.

-22

Bef. vekst

32.3K

2030

34.6K

2050

8.1K

Hus

2.3K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

9.1%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

88.9%

Oppfyller

7.4%

Oppfyller med dispensasjon

3.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.6%

Lærer

19.7%

Barn og ungdom

30.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

9

Antall

Utleggstrekk

14.5M NOK

Beløp

165

Antall

Tinglyst pant i bolig

53.7B NOK

2022

51.2B

2023

-4.8%

Eiendomspris

3.6M NOK

2022 Gj. snitt

3.3M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Gj. snitt

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

54K NOK / m²

2022 Gj. snitt

54.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
9416.8M m² 136.3K m²
851.1M m² 53.8K m²
75119.3K m² 1.1K m²
68617.2K m² 11.6K m²
574K m² 71 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
6161.8K m² 8.5K m²
6158.8K m² 8.6K m²
6157.3K m² 8.5K m²
6057.1K m² 8.7K m²
6055.6K m² 8.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.8K
    2. i prosent:8.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

192 Prosjekter

Selskaper

10K

Totalt

39

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

22

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den