Halden

Generell statistikk

31.4K

Innb.

92

Bef. vekst

32.8K

2030

35.3K

2050

8K

Hus

2.3K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

9.1%

Bor trangt

417.2K

Avg

371.1K

Median

Bruttoinntekt

681.2K

Avg

155K

Median

Gjeld

Barnehager

1.4K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44%

Lærer

14.9%

Barn og ungdom

28.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

9

Antall

Utleggstrekk

14.5M NOK

Beløp

165

Antall

Tinglyst pant i bolig

53.7B NOK

2022

51.2B

2023

-4.8%

Eiendomspris

3.6M NOK

2022 Avg

3.3M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Avg

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

54K NOK / m²

2022 Avg

54.3K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
9406.8M m² 125.4K m²
851.1M m² 53.8K m²
75119.4K m² 1.1K m²
68617.2K m² 11.6K m²
594.5K m² 71 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
6157.3K m² 8.5K m²
6158.8K m² 8.6K m²
6161.8K m² 8.5K m²
6055.8K m² 8.8K m²
6056K m² 8.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.7K
    2. i prosent:8.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:277.4 m²

145 Prosjekter

Selskaper

11.2K

Totalt

123

Under avvikling

25

Under tvangsavvikling

34

Åpnet konkurs