Generell statistikk

19.2K

Innb.

21

Bef. vekst

19.8K

2030

21.5K

2050

5.4K

Hus

1.1K

Leil.

2.5 mennesker

Innb/Husst

6.2%

Bor trangt

468.7K

Avg

419.6K

Median

Bruttoinntekt

891.8K

Avg

54.9K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

5.9%

Oppfyller

88.2%

Oppfyller med dispensasjon

5.9%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

35.2%

Lærer

32.1%

Barn og ungdom

17.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

12.4M NOK

Beløp

139

Antall

Tinglyst pant i bolig

28.4B NOK

2022

16.4B

2023

-42.3%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Avg

3.3M NOK

2022 Median

3.5M NOK

2023 Avg

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33K NOK / m²

2022 Avg

35.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
5933.1M m² 86.2K m²
351.2M m² 716 m²
2927.2K m² 187 m²
2525.6K m² 192 m²
240 m² 3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
14245.3K m² 1.3K m²
11813.7K m² 5.1K m²
111M m² 6.9K m²
101.3M m² 3.7K m²
9816.2K m² 1.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:581
    1. Eier to eller flere eiendommer:1K
    2. i prosent:5.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:807 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:490.8 m²

251 Prosjekter

Selskaper

6.1K

Totalt

59

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

19

Åpnet konkurs