GULEN

Generell statistikk

2.2K

Innb.

16

Bef. vekst

2.2K

2030

2.2K

2050

1.1K

Hus

19

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

5.6%

Bor trangt

529.8K

Gj. snitt

464.1K

Median

Bruttoinntekt

559.9K

Gj. snitt

20.7K

Median

Gjeld

Barnehager

91

Barn

4.1

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

32.6%

Lærer

34.4%

Barn og ungdom

15.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

6.5M NOK

Beløp

77

Antall

Tinglyst pant i bolig

519.9M NOK

2022

762.2M

2023

46.6%

Eiendomspris

2.1M NOK

2022 Gj. snitt

2.1M NOK

2022 Median

1.5M NOK

2023 Gj. snitt

1.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

22.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

17.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
921.9M m² 13.4K m²
1360.5K m² 2K m²
83.6K m² 1.2K m²
768.6K m² 645 m²
632K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1140.7K m² 1K m²
111.4M m² 647 m²
1140.7K m² 1K m²
1140.7K m² 1K m²
102.7M m² 694 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1K
    2. i prosent:44.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:184 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:10.5 m²

30 Prosjekter

Selskaper

1.3K

Totalt

5

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den