Grimstad

Generell statistikk

24K

Innb.

102

Bef. vekst

25.4K

2030

27.5K

2050

7.6K

Hus

1.4K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

8.6%

Bor trangt

438.7K

Avg

385.6K

Median

Bruttoinntekt

834.6K

Avg

141.1K

Median

Gjeld

Barnehager

1.2K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

87%

Oppfyller

13%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.2%

Lærer

21.7%

Barn og ungdom

23.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

16

Antall

Utleggstrekk

21.4M NOK

Beløp

211

Antall

Tinglyst pant i bolig

54.2B NOK

2022

35.4B

2023

-34.7%

Eiendomspris

3.3M NOK

2022 Avg

2.8M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Avg

3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

34.1K NOK / m²

2022 Avg

36.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
5097M m² 103.1K m²
104509.3K m² 10.9K m²
6210K m² 3.3K m²
532.4M m² 28.6K m²
4453K m² 5.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
8172.5K m² 20.1K m²
64122.5K m² 10.3K m²
64124.2K m² 10.3K m²
502.7K m² 3K m²
3112.7K m² 2.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.2K
    2. i prosent:13.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:959.8 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:338 m²

179 Prosjekter

Selskaper

8.6K

Totalt

126

Under avvikling

14

Under tvangsavvikling

31

Åpnet konkurs