GRIMSTAD

Generell statistikk

25K

Innb.

93

Bef. vekst

25.4K

2030

27.6K

2050

7.8K

Hus

1.5K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

7.8%

Bor trangt

497.1K

Avg

432.1K

Median

Bruttoinntekt

833.6K

Avg

170.6K

Median

Gjeld

Barnehager

1.2K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

95.7%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

4.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.2%

Lærer

19.7%

Barn og ungdom

24.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

16

Antall

Utleggstrekk

21.4M NOK

Beløp

211

Antall

Tinglyst pant i bolig

54.2B NOK

2022

35.4B

2023

-34.7%

Eiendomspris

3.3M NOK

2022 Avg

2.8M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Avg

3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

34.1K NOK / m²

2022 Avg

36.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
5157M m² 108.6K m²
105509.4K m² 11K m²
532.4M m² 28.6K m²
3953K m² 5.9K m²
37155.9K m² 74 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
7668.8K m² 19K m²
64124.2K m² 10.3K m²
64122.5K m² 10.3K m²
512.7K m² 3K m²
3112.7K m² 2.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.2K
    2. i prosent:12.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:176 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:2 m²

261 Prosjekter

Selskaper

9K

Totalt

150

Under avvikling

16

Under tvangsavvikling

43

Åpnet konkurs