Gran

Generell statistikk

13.6K

Innb.

11

Bef. vekst

13.6K

2030

14K

2050

5.2K

Hus

330

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.5%

Bor trangt

450.6K

Avg

394K

Median

Bruttoinntekt

662.1K

Avg

79.9K

Median

Gjeld

Barnehager

527

Barn

6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

36.4%

Oppfyller

27.3%

Oppfyller med dispensasjon

36.4%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.8%

Lærer

24.2%

Barn og ungdom

29.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

11.1M NOK

Beløp

194

Antall

Tinglyst pant i bolig

41.6B NOK

2022

19.6B

2023

-52.9%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Avg

2.9M NOK

2022 Median

3.3M NOK

2023 Avg

3.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

32.9K NOK / m²

2022 Avg

32.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
5141.8M m² 46.4K m²
68760.3K m² 2.7K m²
63132.5M m² 17.4K m²
50103.8K m² 3.7K m²
1875K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
471.5M m² 2.1K m²
312.2M m² 2.4K m²
231.2M m² 4.4K m²
23630.7K m² 2.1K m²
2228.3K m² 3.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.9K
    2. i prosent:14%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.5K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:229.2 m²

136 Prosjekter

Selskaper

5.7K

Totalt

61

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

20

Åpnet konkurs