Gol

Generell statistikk

4.7K

Innb.

28

Bef. vekst

4.8K

2030

5K

2050

1.9K

Hus

165

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.8%

Bor trangt

455.5K

Avg

402.8K

Median

Bruttoinntekt

600.9K

Avg

65.5K

Median

Gjeld

Barnehager

178

Barn

4.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

25%

Oppfyller med dispensasjon

25%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

36.5%

Lærer

30.7%

Barn og ungdom

21.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

444.1M NOK

Beløp

85

Antall

Tinglyst pant i bolig

18.9B NOK

2022

3.7B

2023

-80.2%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Avg

2.5M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Avg

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

32.4K NOK / m²

2022 Avg

31.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
257198K m² 2.1K m²
1852.4M m² 41.9K m²
380 m² 0 m²
3356.8K m² 396 m²
220 m² 1.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
342.9M m² 3.1K m²
311.3M m² 5.3K m²
279.5M m² 660 m²
2516.1M m² 1.1K m²
201.3M m² 717 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.7K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1K
    2. i prosent:22.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.5K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:159.1 m²

32 Prosjekter

Selskaper

2.8K

Totalt

26

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs