GOL

Generell statistikk

5K

Innb.

169

Bef. vekst

4.9K

2030

5K

2050

1.9K

Hus

219

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.5%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

193

Barn

5.2

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

75%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

25%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.6%

Lærer

34.8%

Barn og ungdom

18.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

444.1M NOK

Beløp

85

Antall

Tinglyst pant i bolig

18.9B NOK

2022

3.7B

2023

-80.2%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Gj. snitt

2.5M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Gj. snitt

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

32.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

31.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
257198K m² 2.1K m²
1822.4M m² 43K m²
380 m² 0 m²
3156.8K m² 198 m²
230 m² 2.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
342.9M m² 3.1K m²
311.3M m² 5.3K m²
273M m² 660 m²
2516.1M m² 1.1K m²
201.3M m² 717 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.7K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1K
    2. i prosent:20.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:190 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:17 m²

63 Prosjekter

Selskaper

2.6K

Totalt

4

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

3

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den