GJØVIK

Generell statistikk

30.9K

Innb.

104

Bef. vekst

31K

2030

32.5K

2050

8.7K

Hus

2.7K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

9%

Bor trangt

494.5K

Gj. snitt

435.3K

Median

Bruttoinntekt

830.9K

Gj. snitt

197.5K

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

88%

Oppfyller

12%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.5%

Lærer

27.4%

Barn og ungdom

18.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

13

Antall

Utleggstrekk

42.2M NOK

Beløp

368

Antall

Tinglyst pant i bolig

116B NOK

2022

60.8B

2023

-47.6%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Gj. snitt

3.1M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Gj. snitt

2.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

32.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

33.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
68725.9M m² 213.3K m²
1060 m² 7.6K m²
101213.4K m² 83.7K m²
997.5M m² 32.7K m²
810 m² 2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2143.2K m² 3.1K m²
2143.2K m² 3.1K m²
211.3M m² 4.9K m²
2143.2K m² 3.1K m²
2144.4K m² 3.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:7.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:192 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:18 m²

330 Prosjekter

Selskaper

12.3K

Totalt

159

Under avvikling

14

Under tvangsavvikling

69

Åpnet konkurs