Gjøvik

Generell statistikk

30.3K

Innb.

35

Bef. vekst

31.3K

2030

32.7K

2050

8.6K

Hus

2.6K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

9%

Bor trangt

435.8K

Avg

386K

Median

Bruttoinntekt

736.3K

Avg

154.4K

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

83.3%

Oppfyller

12.5%

Oppfyller med dispensasjon

4.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

47.3%

Lærer

26.7%

Barn og ungdom

20.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

13

Antall

Utleggstrekk

42.2M NOK

Beløp

368

Antall

Tinglyst pant i bolig

116B NOK

2022

60.8B

2023

-47.6%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Avg

3.1M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Avg

2.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

32.2K NOK / m²

2022 Avg

33.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
69025.9M m² 213K m²
100212.4K m² 83.5K m²
987.5M m² 32.7K m²
800 m² 2K m²
4211.2K m² 5.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2144.4K m² 3.4K m²
2143.2K m² 3.1K m²
2143.2K m² 3.1K m²
2143.2K m² 3.1K m²
2143.2K m² 3.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:7.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:152 m²

270 Prosjekter

Selskaper

11.9K

Totalt

128

Under avvikling

14

Under tvangsavvikling

53

Åpnet konkurs