GJERSTAD

Generell statistikk

2.4K

Innb.

20

Bef. vekst

2.4K

2030

2.4K

2050

1.1K

Hus

4

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6%

Bor trangt

450.6K

Avg

392.3K

Median

Bruttoinntekt

498.9K

Avg

102.6K

Median

Gjeld

Barnehager

83

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

52.8%

Lærer

42%

Barn og ungdom

5.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

3

Antall

Utleggstrekk

3.7M NOK

Beløp

96

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.2B NOK

2022

3.1B

2023

154.4%

Eiendomspris

1.6M NOK

2022 Avg

2.2M NOK

2022 Median

2.2M NOK

2023 Avg

2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

15.3K NOK / m²

2022 Avg

22.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1141.2M m² 13.8K m²
13669.2K m² 0 m²
823.8K m² 0 m²
6360.9K m² 135 m²
60 m² 726 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
13857.2K m² 784 m²
123.5M m² 843 m²
116.5M m² 30 m²
92.2M m² 1.4K m²
85M m² 1.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:351
    1. Eier to eller flere eiendommer:480
    2. i prosent:19.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:167 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:7 m²

9 Prosjekter

Selskaper

1.1K

Totalt

7

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs