GJERDRUM

Generell statistikk

7.4K

Innb.

73

Bef. vekst

7.6K

2030

8.9K

2050

1.8K

Hus

462

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

5.6%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

369

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

40%

Oppfyller

60%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

26.6%

Lærer

23.9%

Barn og ungdom

35.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

3.3M NOK

Beløp

34

Antall

Tinglyst pant i bolig

17.2B NOK

2022

8.9B

2023

-47.9%

Eiendomspris

4.5M NOK

2022 Gj. snitt

4.3M NOK

2022 Median

4.7M NOK

2023 Gj. snitt

4.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

48K NOK / m²

2022 Gj. snitt

43.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
170842.4K m² 26.8K m²
180 m² 0 m²
149.4K m² 526 m²
1125K m² 4.8K m²
94.4K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
74128.4K m² 6.7K m²
4954K m² 193.7 m²
4754K m² 109.7 m²
15161.6K m² 0 m²
15161.6K m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:63
    1. Eier to eller flere eiendommer:851
    2. i prosent:11.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:90 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:84 m²

90 Prosjekter

Selskaper

2.4K

Totalt

10

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den