Gjerdrum

Generell statistikk

7K

Innb.

-44

Bef. vekst

7.8K

2030

8.9K

2050

1.8K

Hus

275

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

6.2%

Bor trangt

544K

Avg

470.4K

Median

Bruttoinntekt

979.6K

Avg

149.8K

Median

Gjeld

Barnehager

375

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

0%

Oppfyller

80%

Oppfyller med dispensasjon

20%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

30.9%

Lærer

19.2%

Barn og ungdom

39.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

3.3M NOK

Beløp

34

Antall

Tinglyst pant i bolig

17.2B NOK

2022

8.9B

2023

-47.9%

Eiendomspris

4.5M NOK

2022 Avg

4.3M NOK

2022 Median

4.7M NOK

2023 Avg

4.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

48K NOK / m²

2022 Avg

43.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
136827.8K m² 23.2K m²
180 m² 0 m²
149.4K m² 526 m²
1125K m² 4.8K m²
110 m² 672 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
72125.6K m² 6.7K m²
54335.5K m² 465.1 m²
52335.5K m² 381.1 m²
15161.6K m² 0 m²
15161.6K m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:68
    1. Eier to eller flere eiendommer:867
    2. i prosent:12.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:259.8 m²

68 Prosjekter

Selskaper

2.7K

Totalt

30

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

15

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den