GISKE

Generell statistikk

8.7K

Innb.

26

Bef. vekst

9.2K

2030

10.4K

2050

2.5K

Hus

107

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

6.1%

Bor trangt

570.7K

Gj. snitt

473.2K

Median

Bruttoinntekt

950.6K

Gj. snitt

158.3K

Median

Gjeld

Barnehager

528

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

37.9%

Lærer

20%

Barn og ungdom

36.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

8.2M NOK

Beløp

140

Antall

Tinglyst pant i bolig

8.8B NOK

2022

7.2B

2023

-17.8%

Eiendomspris

3.4M NOK

2022 Gj. snitt

3.2M NOK

2022 Median

3.5M NOK

2023 Gj. snitt

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

32K NOK / m²

2022 Gj. snitt

30.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
9591.6M m² 52.3K m²
471.5M m² 12.6K m²
2015.2K m² 0 m²
142.8K m² 34 m²
93.6K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2032.4K m² 422 m²
1514.8K m² 706.9 m²
1513.5K m² 500.9 m²
1513.6K m² 567.9 m²
1430.4K m² 332 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:53
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:17%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:208 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:34.5 m²

38 Prosjekter

Selskaper

2.6K

Totalt

47

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

9

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Thomas Sletten2022-03-25