GILDESKÅL

Generell statistikk

2K

Innb.

-10

Bef. vekst

2K

2030

2.1K

2050

963

Hus

30

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.8%

Bor trangt

490.6K

Gj. snitt

431.7K

Median

Bruttoinntekt

567.5K

Gj. snitt

95.9K

Median

Gjeld

Barnehager

66

Barn

4.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

20%

Oppfyller

80%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

16.2%

Lærer

29.9%

Barn og ungdom

35%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

3.6M NOK

Beløp

65

Antall

Tinglyst pant i bolig

2.8B NOK

2022

1.5B

2023

-46.1%

Eiendomspris

1.6M NOK

2022 Gj. snitt

900K NOK

2022 Median

3.3M NOK

2023 Gj. snitt

3.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

16.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

32.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
15526.1M m² 24.2K m²
1412.2K m² 1.6K m²
1322.1M m² 2K m²
1231.8K m² 310 m²
1115.9K m² 2.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1666.2K m² 969 m²
16190.8K m² 531 m²
13423.5K m² 523 m²
12425.8K m² 301 m²
11878K m² 2.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.3K
    2. i prosent:67%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:153 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:20.5 m²

37 Prosjekter

Selskaper

1K

Totalt

6

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

6

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den