Gausdal

Generell statistikk

6.1K

Innb.

-3

Bef. vekst

6K

2030

6K

2050

2.7K

Hus

53

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.9%

Bor trangt

433.9K

Avg

399.4K

Median

Bruttoinntekt

552.5K

Avg

59.9K

Median

Gjeld

Barnehager

212

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.1%

Lærer

7.4%

Barn og ungdom

35.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

13M NOK

Beløp

185

Antall

Tinglyst pant i bolig

45B NOK

2022

3.3B

2023

-92.7%

Eiendomspris

2.4M NOK

2022 Avg

2.3M NOK

2022 Median

2.5M NOK

2023 Avg

2.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

26.9K NOK / m²

2022 Avg

28.4K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3621.7M m² 89.7K m²
47155.5K m² 18.3K m²
30457.9K m² 3.3K m²
28973.9K m² 1.9K m²
23979.1K m² 1.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
575.6M m² 11.2K m²
4644.2K m² 10.1K m²
45790.4K m² 8.7K m²
45790.4K m² 8.7K m²
342.8M m² 67 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.2K
    2. i prosent:20.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.5K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:225.1 m²

92 Prosjekter

Selskaper

2.7K

Totalt

28

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den