GAUSDAL

Generell statistikk

6.2K

Innb.

9

Bef. vekst

6K

2030

6K

2050

2.7K

Hus

87

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

4.1%

Bor trangt

495.2K

Gj. snitt

445.5K

Median

Bruttoinntekt

611.9K

Gj. snitt

64.6K

Median

Gjeld

Barnehager

222

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

80%

Oppfyller

20%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.7%

Lærer

14.4%

Barn og ungdom

31%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

13M NOK

Beløp

185

Antall

Tinglyst pant i bolig

45B NOK

2022

3.3B

2023

-92.7%

Eiendomspris

2.4M NOK

2022 Gj. snitt

2.3M NOK

2022 Median

2.5M NOK

2023 Gj. snitt

2.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

26.9K NOK / m²

2022 Gj. snitt

28.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3501.8M m² 85.9K m²
47155.5K m² 18.3K m²
30457.9K m² 3.3K m²
23979.1K m² 1.6K m²
17220.5K m² 4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
555.6M m² 11K m²
4644.2K m² 10.1K m²
45790.2K m² 8.7K m²
45790.2K m² 8.7K m²
342.8M m² 67 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.2K
    2. i prosent:19.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:179 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:5 m²

113 Prosjekter

Selskaper

2.8K

Totalt

31

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

6

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den