FRØYA

Generell statistikk

5.5K

Innb.

39

Bef. vekst

6K

2030

6.7K

2050

2.1K

Hus

97

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

567.8K

Gj. snitt

472.2K

Median

Bruttoinntekt

1.3M

Gj. snitt

161.2K

Median

Gjeld

Barnehager

286

Barn

4.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

14.3%

Oppfyller

42.9%

Oppfyller med dispensasjon

42.9%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

26.7%

Lærer

35%

Barn og ungdom

32.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

8.1M NOK

Beløp

137

Antall

Tinglyst pant i bolig

7.2B NOK

2022

11.2B

2023

54.8%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Gj. snitt

2.9M NOK

2022 Median

3.1M NOK

2023 Gj. snitt

3.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.6K NOK / m²

2022 Gj. snitt

31.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2244.5M m² 30.7K m²
35296.9K m² 293 m²
3387.5K m² 3.9K m²
236.2M m² 270 m²
222.4M m² 2.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
133.7M m² 229 m²
101.9M m² 500 m²
1091.5K m² 278.6 m²
1083.1K m² 0 m²
9538K m² 575 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.7K
    2. i prosent:30.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

0 Prosjekter

NavnKategoriFaseSiste oppdatering

Selskaper

2.3K

Totalt

16

Under avvikling

6

Under tvangsavvikling

7

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Leif Inge Nordhammer2022-07-20
Christian Aas2022-01-06
Terje Ørnulf Korsnes2021-11-15
Helge Gåsø2021-08-30