FROGN

Generell statistikk

16.2K

Innb.

69

Bef. vekst

16.8K

2030

18.6K

2050

4.4K

Hus

1.4K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.4%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

642

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

53.8%

Oppfyller

46.2%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

34.9%

Lærer

21.9%

Barn og ungdom

34.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

14

Antall

Utleggstrekk

9.2M NOK

Beløp

80

Antall

Tinglyst pant i bolig

116.6B NOK

2022

52B

2023

-55.4%

Eiendomspris

6.5M NOK

2022 Gj. snitt

6M NOK

2022 Median

6.3M NOK

2023 Gj. snitt

5.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

52.9K NOK / m²

2022 Gj. snitt

54.7K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
5894.1M m² 92.1K m²
7669.6K m² 122 m²
7669.6K m² 122 m²
1412.7K m² 1.3K m²
101.9M m² 9.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
131116.6K m² 15.1K m²
12972.4K m² 15.1K m²
73103.1K m² 6.7K m²
59110.8K m² 5.5K m²
5663.2K m² 4.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.8K
    2. i prosent:10.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:142 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:32 m²

440 Prosjekter

Selskaper

6.5K

Totalt

32

Under avvikling

6

Under tvangsavvikling

18

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den