FREDRIKSTAD

Generell statistikk

85.2K

Innb.

186

Bef. vekst

88K

2030

96K

2050

19K

Hus

7.4K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

10.1%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

3.7K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

87.7%

Oppfyller

6.2%

Oppfyller med dispensasjon

6.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.6%

Lærer

28.8%

Barn og ungdom

19.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

33

Antall

Utleggstrekk

61.6M NOK

Beløp

425

Antall

Tinglyst pant i bolig

668.6B NOK

2022

167.4B

2023

-75%

Eiendomspris

4M NOK

2022 Gj. snitt

3.7M NOK

2022 Median

4.2M NOK

2023 Gj. snitt

3.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

42K NOK / m²

2022 Gj. snitt

45.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
319428M m² 613.6K m²
1340 m² 10.8K m²
1162.2M m² 18.2K m²
1062.2M m² 18K m²
88351.7K m² 2.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1231.7K m² 9.5K m²
1232.3K m² 9.6K m²
1232K m² 9.5K m²
1232.4K m² 9.5K m²
123118.3K m² 28.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:9K
    2. i prosent:10.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:165 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:9 m²

978 Prosjekter

Selskaper

26K

Totalt

145

Under avvikling

11

Under tvangsavvikling

46

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den