Fredrikstad

Generell statistikk

83.8K

Innb.

309

Bef. vekst

87.3K

2030

95.2K

2050

18.9K

Hus

6.9K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

9.9%

Bor trangt

435.1K

Avg

382.3K

Median

Bruttoinntekt

730K

Avg

145.7K

Median

Gjeld

Barnehager

3.7K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

89.4%

Oppfyller

1.5%

Oppfyller med dispensasjon

9.1%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45%

Lærer

28.5%

Barn og ungdom

20.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

33

Antall

Utleggstrekk

61.6M NOK

Beløp

425

Antall

Tinglyst pant i bolig

668.6B NOK

2022

167.4B

2023

-75%

Eiendomspris

4M NOK

2022 Avg

3.7M NOK

2022 Median

4.2M NOK

2023 Avg

3.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

42K NOK / m²

2022 Avg

45.4K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
320228M m² 596.8K m²
1340 m² 10.8K m²
1042.2M m² 12.8K m²
842.1K m² 6.2K m²
8199.7K m² 23.1K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1242.4K m² 9.5K m²
1242.3K m² 9.6K m²
1241.7K m² 9.5K m²
1242K m² 9.5K m²
1231.3K m² 9.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:9K
    2. i prosent:10.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:768.1 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:529.7 m²

578 Prosjekter

Selskaper

29.1K

Totalt

367

Under avvikling

44

Under tvangsavvikling

123

Åpnet konkurs