FJALER

Generell statistikk

2.9K

Innb.

14

Bef. vekst

3K

2030

3.2K

2050

1.3K

Hus

30

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

10.3%

Bor trangt

455.8K

Avg

411.5K

Median

Bruttoinntekt

553.4K

Avg

9.5K

Median

Gjeld

Barnehager

140

Barn

4.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

25%

Oppfyller

25%

Oppfyller med dispensasjon

50%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

30.3%

Lærer

29.8%

Barn og ungdom

28%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

4.4M NOK

Beløp

34

Antall

Tinglyst pant i bolig

4.4B NOK

2022

1.9B

2023

-56.3%

Eiendomspris

2M NOK

2022 Avg

1.9M NOK

2022 Median

3.3M NOK

2023 Avg

3.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

20.8K NOK / m²

2022 Avg

30K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
152990.7K m² 32K m²
200 m² 2.2K m²
121.5K m² 2.1K m²
91.3M m² 16.6K m²
75.5K m² 2.1K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
122M m² 2K m²
9151K m² 592 m²
92.1M m² 886 m²
9788.5K m² 3.3K m²
843.4K m² 361 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:580
    1. Eier to eller flere eiendommer:632
    2. i prosent:22%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:190 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:16 m²

22 Prosjekter

Selskaper

1.4K

Totalt

9

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den