FITJAR

Generell statistikk

3.2K

Innb.

8

Bef. vekst

3.1K

2030

3.2K

2050

1.3K

Hus

39

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

511.4K

Gj. snitt

458.3K

Median

Bruttoinntekt

746.2K

Gj. snitt

89.8K

Median

Gjeld

Barnehager

150

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

80%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

20%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

49%

Lærer

24.4%

Barn og ungdom

6.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

1.6M NOK

Beløp

20

Antall

Tinglyst pant i bolig

2.1B NOK

2022

2.1B

2023

-0.1%

Eiendomspris

2.5M NOK

2022 Gj. snitt

2.3M NOK

2022 Median

2.9M NOK

2023 Gj. snitt

2.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

24K NOK / m²

2022 Gj. snitt

24.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1741.6M m² 24.3K m²
6455.9K m² 409 m²
63259.3K m² 1.1K m²
1827.3K m² 0 m²
1844.8K m² 337.9 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
321.6M m² 6.2K m²
30779.3K m² 3.9K m²
291.5M m² 6.7K m²
291.5M m² 5.7K m²
21191.3K m² 1.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:678
    1. Eier to eller flere eiendommer:877
    2. i prosent:27.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:186 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:12 m²

17 Prosjekter

Selskaper

1.3K

Totalt

17

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

2

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den