FEDJE

Generell statistikk

519

Innb.

6

Bef. vekst

489

2030

524

2050

294

Hus

0

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

2%

Bor trangt

493.7K

Avg

421.7K

Median

Bruttoinntekt

499.9K

Avg

11.5K

Median

Gjeld

Barnehager

18

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

0%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

100%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.4%

Lærer

0%

Barn og ungdom

32.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

1.1M NOK

Beløp

25

Antall

Tinglyst pant i bolig

453.9M NOK

2022

164.5M

2023

-63.8%

Eiendomspris

2M NOK

2022 Avg

2.6M NOK

2022 Median

0 NOK

2023 Avg

0 NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

24.3K NOK / m²

2022 Avg

0 NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
88231.6K m² 4.9K m²
1825.1K m² 2.2K m²
833.3K m² 160 m²
310.4K m² 0 m²
22.8K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1523.3K m² 49 m²
10278.5K m² 765 m²
92.1K m² 0 m²
9138K m² 0 m²
938.4K m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:127
    1. Eier to eller flere eiendommer:362
    2. i prosent:69.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

3 Prosjekter

Selskaper

225

Totalt

2

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

0

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den