FARSUND

Generell statistikk

9.9K

Innb.

22

Bef. vekst

9.3K

2030

9K

2050

3.9K

Hus

338

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

3.5%

Bor trangt

503.1K

Gj. snitt

438.7K

Median

Bruttoinntekt

695.7K

Gj. snitt

58.1K

Median

Gjeld

Barnehager

456

Barn

6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

50.5%

Lærer

20.4%

Barn og ungdom

17.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

10.3M NOK

Beløp

165

Antall

Tinglyst pant i bolig

10B NOK

2022

8.1B

2023

-19.1%

Eiendomspris

2.2M NOK

2022 Gj. snitt

1.9M NOK

2022 Median

2.3M NOK

2023 Gj. snitt

2.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

24.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

21.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
47610.3M m² 91.8K m²
46802.6K m² 6.3K m²
44973.6K m² 6K m²
289.8K m² 196 m²
251.5K m² 54.6 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
25854.2K m² 540 m²
23431.2K m² 511 m²
21158K m² 2.8K m²
20909.1K m² 1.3K m²
20909.1K m² 1.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.4K
    2. i prosent:24.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:192 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:18 m²

109 Prosjekter

Selskaper

4.1K

Totalt

58

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

22

Åpnet konkurs