FÆRDER

Generell statistikk

27.5K

Innb.

68

Bef. vekst

28.5K

2030

30.6K

2050

8.6K

Hus

1.2K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.8%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

55.6%

Oppfyller

5.6%

Oppfyller med dispensasjon

38.9%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42%

Lærer

13%

Barn og ungdom

33.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

113.5M NOK

Beløp

302

Antall

Tinglyst pant i bolig

64.9B NOK

2022

48.9B

2023

-24.6%

Eiendomspris

4.7M NOK

2022 Gj. snitt

4.3M NOK

2022 Median

5M NOK

2023 Gj. snitt

4.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

41.6K NOK / m²

2022 Gj. snitt

45.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
58511.8M m² 194.9K m²
390 m² 3.4K m²
33140.1K m² 244 m²
331.6K m² 0 m²
321.3M m² 214 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2625.2K m² 5K m²
2449.7K m² 1.1K m²
221.1M m² 4.7K m²
2247.6K m² 1.2K m²
20349.4K m² 1.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.5K
    2. i prosent:16.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:184 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:10 m²

714 Prosjekter

Selskaper

8.9K

Totalt

55

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

18

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den