EVJE OG HORNNES

Generell statistikk

4K

Innb.

-2

Bef. vekst

3.7K

2030

3.8K

2050

1.4K

Hus

79

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

5.9%

Bor trangt

455.6K

Gj. snitt

404.7K

Median

Bruttoinntekt

663.3K

Gj. snitt

90.7K

Median

Gjeld

Barnehager

173

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

33.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

47.6%

Lærer

37.8%

Barn og ungdom

11.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

3

Antall

Utleggstrekk

8.6M NOK

Beløp

108

Antall

Tinglyst pant i bolig

4.5B NOK

2022

4B

2023

-10.6%

Eiendomspris

2.1M NOK

2022 Gj. snitt

2.2M NOK

2022 Median

1.9M NOK

2023 Gj. snitt

1.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

21.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

21.2K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1622.5M m² 21.1K m²
3485.6K m² 1.7K m²
233.2K m² 3.5K m²
1913.2K m² 4.5K m²
181.8K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
961.4M m² 1.6K m²
84830.6K m² 6.3K m²
654.3M m² 796.9 m²
351.6M m² 205 m²
342M m² 1.6K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.7K
    1. Eier to eller flere eiendommer:837
    2. i prosent:21.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

44 Prosjekter

Selskaper

2K

Totalt

13

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

9

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Rune Hodne2017-11-08